Trabzon Mutlu Son Masaj Hizmetleri Esra

Trabzon Mutlu Son

Trabzon Mutlu Son Bu buyrultu, bütün dini inançlara hoşgörü göstererek Hıristiyanlık üzerindeki baskıyı kaldırıyordu. Aynı yüzyılın sonunda Hıristiyanlık Roma’nın resmi dini haline geldi ve eskinin mazlumları yeninin zalimleri oldular. Piskoposların tesiri altındaki imparatorluk paganizmi şiddetli bir şekilde bastırdı. Bununla beraber Hıristiyanlığın değişik mezhepleri gelişmiş bir organizasyon içinde birleşti. Roma’nın Avrupa, Afrika ve Doğu üzerindeki hükümranlığı zayıflarken, kilise boşluğu doldurma gücüne haiz tek kurumsal iktidardı. Bunun sex hukuku açısından uzun vadeli neticeları muazzamdı. [51] İsa sevgi hakkında çok şey söylerken, seks hakkında fazla konuşmamıştı. Her ne kadar kendi hayatı yerel ölçütlere gore nispeten nezih idiyse de cinsel davranışın ince noktaları onun ana meselesi değildi.

Evli olmayanlar veya eşcinseller arasındaki cinsel ilişkiye dair aslabir beyanatta bulunmamıştı, fahişelere karşı hoşgörülüydü ve zina yapanlara karşı Yahudiler kadar sert değildi. Fakat fani İsa bu dünyada uzun süre kalmadı ve çok geçmeden onun kelamını başkaları üstlendi. En etkili takip edenleri seksin her türüne kafa yorup cinsel ahlak meselelerine bir fazlaca zaman ayırdılar. İsa’nın görece kayıtsızlığı, Hıristiyanlığın babalarını Kurtarıcı adına katı bir engellemeler silsilesine başvurmaktan men etmedi. Hıristiyan azizlerin ilk neslinin baskın figürü, herhangi bir cinsel davranışı neredeyse katliam kadar kötü gören Havari Paul’dü.

Trabzon Mutlu Son

Trabzon Mutlu Son Eşcinsellerin, mastürbasyon yapanların, zina yapanların, salt zevk için cinsel tatminin peşinde koşanların Tanrı’nın krallığına giremeyeceğini söylüyordu. Paul evliliğin büyük savunucularından olmasa da eşler arasındaki üreme fakatçlı ilişki insanoğlu için “bir bedenin” diğeriyle buluşmasının tek yoluydu. Ona bakılırsa evlilik, seksten tamamen feragat edemeyecek kadar zayıf kimseler için bir payandaydı. “Yanmaktansa evlenmek daha iyidir, ” diyordu. Çağdaşları gibi Paul de İsa’nın İkinci Gelişi’nin yakın olduğuna inanıyordu. Tanıdıkları dünyanın sonu geliyordu.

Evlilik ve çocuk gibi dünyevi meşgaleler ruhsal kurtuluşu geciktiriyordu. Bu arada takipçilerine nefis terbiyesi öğüdü veriyordu. Bakireler dayanabiliyorlarsa öyle kalmalı, evliler de eşleriyle durmalıydılar. Bundan bu şekilde boşanmak, tekrar evlenmek, fahişelik veya metres ilişkisi yoktu. Paul zina yapma isteğini dizginlemek için eşlerin birbirlerinin cinsel arzularına teslim olmasını salık veriyordu. Tanrıya adanmış bekarlık öteki dünyadaki rehaa erişmenin tercih edilen yoluydu fakat Paul sadece kendisi gibi ruhani büyüklerin buna katlanabileceğini biliyordu: